Trainingsprogramma 
 

Voor het levensgeluk van jonge mensen &

de slagkracht van uw organisatie


Deel 1: Introductie Module van 2 x 1/2 dag. Geeft waardevolle inzichten. Interessant voor elke professional en elk team.

Deel 2: Praktisch persoonlijk leiderschapsprogramma voor vitaliteit en veerkracht met een doorlooptijd van 6 maanden.

VOOR WIE & WAAROM

KAPITAAL

Elke organisatie is afhankelijk van de kennis en kracht van haar medewerkers. Vitale en veerkrachtige medewerkers vergroten de effectiviteit, de kwaliteit en daarmee ook de slagkracht. Sinds een decennium betreden millennials de arbeidsmarkt. Het aantal burn-outs is nog nooit zo hoog geweest en nog steeds stijgende.

 

Waarom juist deze groep jonge mensen wordt getroffen is onderwerp van onderzoek geweest. Een kernachtig overzicht van publicaties, onderzoek en mediaberichten is hier te vinden.

MILLENNIALS

Millennials zijn geboren tussen 1984 en 2000. Een periode die gekenmerkt wordt door technologische en sociale veranderingen. Wat kenmerkt deze mooie jonge mensen?

Millennials:

 • Houden zichzelf verantwoordelijk voor succes en geluk in het leven en dus ook voor de dingen die niet lukken.

 • Hebben een lange periode tussen puberteit en ‘volwassenheid’ Tot hun 30e - 35e levensjaar zijn ze zelfstandig en zich tegelijkertijd aan het ontwikkelen.

 • Hebben vaak een onrealistisch hoog verwachtingspatroon van zichzelf; mede onder invloed van social media.

 • Zijn opgevoed met het idee: the sky is the limit. De realiteit is anders.

 • Stellen keiharde eisen aan zichzelf. Het ergste wat hen kan overkomen is falen. Niet alleen voor de buitenwereld, maar vooral voor henzelf.

VATBAAR

De vele eisen die millennials zichzelf opleggen en de verwachtingen die ze hebben van hun omgeving zorgt ervoor dat deze jonge talenten steeds sneller en vaker opgebrand raken. Met alle gevolgen van dien. De jonge professional verliest alle energie en (veer)kracht en het enthousiasme waarmee hij of zij aan de job begon verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het doet ons pijn om te zien dat jonge mensen hun geluk en levensplezier kwijt raken.

Dat millennials zeer vatbaar zijn voor burn-out blijkt ook uit onderzoek (zie video).
Om die reden is ons programma volledig gericht op preventie. 
Waar maak jij je druk om? is ontwikkeld voor het levensgeluk van jonge mensen en de slagkracht van uw organisatie.

 

MET WIE & WAARTOE

IMPACT

De primaire doelstelling van het programma is om jonge professionals toe te rusten en burn-outs te voorkomen.
Waar maak jij je druk om? is een programma waarin theoretische en praktische kennis, interactieve oefeningen, praktijkopdrachten en persoonlijke aandacht gezamenlijk bijdragen aan het ervaringsleren van de deelnemers. Na afloop van het programma zijn de deelnemers  in staat om spanning bewust om te keren naar ontspanning.

Voorbeelden van opbrengsten voor deelnemers:

 • Herdefiniëren van succes op basis van identiteit, kernwaarden, talenten, inspiratie en ambitie;

 • Belasting en belastbaarheid in evenwicht brengen en houden;

 • De persoonlijke fysieke signalen van positieve en negatieve stress en gespannenheid herkennen en erkennen;

 • Weten hoe afweermechanismen werken en begrijpen hoe aandacht- en energiemanagement werkt en dit kunnen toepassen;

 • In staat zijn te prioriteren en outputgericht te werken;

 • Stressgerelateerde symptomen en klachten kunnen reduceren;

 • Een palet aan oefeningen en nieuwe vaardigheden toepassen die helpen om fysiek en mentaal te ontspannen.

 

 

Waar maak jij je druk om?

LEVENSKUNST

Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Mentaal, emotioneel, spiritueel en sociaal welzijn blijken sterk samen te hangen met fysiek welzijn. Het is een harmonieus samenspel. Je zou het ‘levenskunst’ kunnen noemen.

In het programma Waar maak jij je druk om? 

werken wij met de 4 leiderschapsdimensies:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers worden zich bewust van de unieke samenhang van de vier leiderschapsdimensies. Na afloop kunnen ze disbalans herkennen, signalen opvangen en interpreteren en actie ondernemen om balans te houden, of te hervinden. Een uniek en harmonieus samenspel om uiteindelijk echt je positief gezonde zelf te zijn.

ZELFREGULERING

Zelfregulering is het vermogen om op een gezonde wijze het evenwicht te houden. Het vermogen om regie te nemen op je eigen leven, in de vele verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen, verantwoordelijkheid nemen en de balans houden.

In ons programma leren de deelnemers hoe ze de belasting (alles wat een mens doet) en de belastbaarheid (alles wat een mens aankan) in een gezond evenwicht kunnen houden. Ze krijgen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau nieuw bewustzijn en leren nieuwe vaardigheden. Daarmee wordt hun ‘coping’ (omgaan met je belasting) beter en gaat hun belastbaarheid omhoog.


Waar maak jij je druk om? rust jonge mensen toe voor de toenemende uitdagingen die het leven en werken in de 21e eeuw van hen vragen. Zelfregulering is daarbij de sleutel tot balans en de kern van ons programma.

PROGRAMMA 

Waar maak jij je druk om? is een programma anders dan anders.

De doorlooptijd van het programma is zes maanden. Deze tijd is nodig om de nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen en te verankeren in het gedrag. Deelnemers committeren zich vooraf aan het gehele traject.
Dat doen ze zorgvuldig en op basis van een uitgebreide programma introductie. Deze introductiemodule bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, een fysieke bewustzijnsanalyse, een intake en een persoonlijk adviesgesprek. Deelnemers investeren hierin 2 x ½ dag en 1 x 2 uur.

De introductiemodule (Deel 1) levert de deelnemer aandachtspunten om mee aan de slag te gaan. Wie zich niet aan het halfjaar wil of kan committeren heeft evengoed een mooie opbrengst van zijn/haar investering.

Voor deelnemers die zich committeren aan de 6 maanden wordt op basis van de opbrengst van de introductiemodule een individueel trainingsprogramma samengesteld.
Dit programma heeft groeps- en individuele sessies en praktijkopdrachten. Verdeeld over een half jaar zijn er gemiddeld 8 contactmomenten. Opgeteld vragen deze contactmomenten een investering van 5 werkdagen.
Twee maanden na afloop van het zesmaands trainingsprogramma is er een terugkomdag.

Wij geven onze deelnemers graag veel individuele aandacht. Daarom werken wij met groepen van maximaal 8 deelnemers.

 
 

Wij vinden het leuk je te spreken

Heidi Sinke

heidi@heidisinke.nl

M 06 - 41 51 20 97

Marcella Bos

marcella@bosmatchworks.nl

M 06 - 11 49 51 89

© 2017 Proudly created by Adstitit